Trwa ładowanie...

Szukaj

Diecezja

Strona głównaDiecezja Kalendarium historyczne diecezji

Kalendarium historyczne diecezji


Na podstawie opracowania ks. dr. Tadeusza Ceynowy.


28.06.1972 - Powstanie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Papież Paweł VI ogłasza bullę Episcoporum Poloniae coetus,  która ustanowiła nową kanoniczną organizację kościelną na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Między innymi ustanowiona została nowa diecezja koszalińsko-kołobrzeska, dziedzicząca spuściznę biskupstwa w Kołobrzegu, ustanowionego w roku 1000. Papież mianuje bp. Ignacego Jeża pierwszym ordynariuszem nowej diecezji. Wydany został też dekret Świętej Kongregacji Biskupów ustanawiający kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie katedrą, a kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu konkatedrą nowej diecezji.

08.09.1972 - Mocą dekretu Prymasa Polski, trybunałem pierwszej instancji dla diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej został trybunał diecezji gorzowskiej, natomiast sądem drugiej instancji był Trybunał Metropolitalny Gnieźnieński.

15.09.1972 - Mocą dekretu Prymasa Polski, ustanowiono patronów dla diecezji: św. Wojciecha-Adalberta i błogosławionego Maksymiliana Kolbego.

21.09.1972 - Bp Ignacy Jeż, jako pierwszy biskup koszalińsko-kołobrzeski i kontynuator działalności biskupa Reinberna, skierował list pasterski do duchowieństwa i wiernych.

18-19.10.1972 - Bp Ignacy Jeż, kapłani, klerycy oraz wierni, odbyli pielgrzymkę na Jasną Górę jako wyraz wdzięczności Bogu i Matce Bożej Królowej za szczęśliwe uregulowanie organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

22.10.1972 - Ingres pierwszego ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej bp. Ignacego Jeża do katedry w Koszalinie.

15.05.1973 - W nakładzie 600 egzemplarzy ukazał się pierwszy numer "Koszalińsko-Kołobrzeskich Wiadomości Diecezjalnych" - organu urzędowego Kurii Biskupiej (nr 1-2, styczeń-luty 1973).

17.06.1973 - W kościele pw. Królowej Korony Polskiej w Lęborku odbyły się pierwsze święcenia prezbiterów diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Święcenia otrzymało pięciu diakonów.

04.02.1974 - Dekretem biskupa ordynariusza ustanowiona została Rada Kapłańska.

23.04.1974 - W katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie odbyła się uroczystość wprowadzenia relikwii św. Wojciecha, patrona diecezji. Relikwie te ofiarowane zostały przez kapitułę archikatedralną gnieźnieńską.

25.05.1974 - W koszalińskiej katedrze odbyła się pierwsza w dziejach młodej diecezji konsekracja biskupa pomocniczego, którym papież Paweł VI mianował dotychczasowego proboszcza w Świdwinie, ks. kanonika Tadeusza Werno. Głównym konsekratorem był Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Galeria zdjęć z uroczystości TUTAJ

13.06.1974 - W kołobrzeskiej konkatedrze, po przejęciu jej na własność przez Kościół, odprawiono pierwszą Mszę Świętą oraz procesję Bożego Ciała.

15.08.1974 - W Sanktuarium Maryjnym w Skrzatuszu, prowadzonym przez salezjanów, odbyła się pierwsza diecezjalna uroczystość odpustowa.

17.08.1975 - W Kołobrzegu odbyły się uroczystości 975-lecia istnienia metropolii gnieźnieńskiej, do której w roku 1000 należało również biskupstwo kołobrzeskie. Mszy koncelebrowanej przewodniczył kard. Karol Wojtyła, kazanie wygłosił kard. Stefan Wyszyński, a słowo powitalne i pożegnalne - bp Ignacy Jeż.

21.09.1975 - W diecezjalnym sanktuarium w Skrzatuszu odbył się doroczny odpust Matki Bożej Bolesnej. W tym roku Cudowna Pieta obchodziła 400-lecie kultu.

26-27.09.1975 - W Kurii Biskupiej w Koszalinie pierwszy raz odbyło się spotkanie prezydium Komisji Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu.

26.05.1976 - Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, dotychczasowy użytkownik konkatedry, przekazało obie wieże świątyni jej właścicielowi - diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

21-22.01.1977 - W Świeszynie, po raz pierwszy w historii diecezji, obchodzono Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Spotkania odbyły się także w zborze metodystów i w kościele prawosławnym, a także w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie.

25.06.1977 - W Koszalinie gościł Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński, który zwiedził rozbudowywany kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i spotkał się z wiernymi, a następnie z kapłanami.

26.06.1977 - Prymas Polski pobłogosławił kaplicę w rezydencji biskupa ordynariusza i odprawił Mszę w obecności sióstr zakonnych. W Słupsku kard. Wyszyński udał się na teren budowy kościoła pw. bł. Maksymiliana Kolbego, gdzie miała miejsce kulminacyjna część uroczystości 5-lecia utworzenia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

29.07.1978 - Dekretem Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego erygowana została Koszalińska Kapituła Katedralna.

15.09.1978 - Po raz pierwszy w historii diecezji odbyła się pielgrzymka kapłanów do Skrzatusza.

31.05.1979 - Dekretem biskupa ordynariusza powołany został Sąd Biskupi jako trybunał pierwszej Instancji.

25.09.1979 - Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński erygował Kołobrzeską Kapitułę Kolegiacką i zatwierdził jej statuty.

25.03.1981 - Dekretem biskupa ordynariusza erygowane zostało Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie.

25.06.1982 - W Koszalinie odbyło się posiedzenie Rady Głównej Episkopatu Polski. Prymas Polski kard. Józef Glemp pobłogosławił brązową tablicę wmurowaną w północną ścianę katedry i poświęconą pamięci kard. Stefana Wyszyńskiego.

26.06.1982 - W Koszalinie odbyło się Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, a Prymas Polski kard. Józef Glemp pobłogosławił teren pod budowę seminarium duchownego.

27.06.1982 - W Słupsku odbyły się główne uroczystości jubileuszowe 10-lecia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Mszy koncelebrowanej przewodniczył kard. Franciszek Macharski, słowo wprowadzające i powitalne wygłosił biskup ordynariusz, a homilię Prymas Polski kard. Józef Glemp. Odczytano także telegram od papieża Jana Pawła II. Na zakończenie odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kościoła pw. bł. Maksymiliana Kolbego w Słupsku.

15.05.1983 - W Koszalinie odbył się pierwszy Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.

15.04.1984 - W kołobrzeskiej konkatedrze konsekrowany został drugi biskup pomocniczy, ks. dr Piotr Krupa. Głównym konsekratorem był Prymas Polski kard. Józef Glemp. Galeria zdjęć z uroczystości TUTAJ

01.09.1984 - Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego zatwierdziła umowę o współpracy naukowej (afiliacji) między Papieskim Wydziałem Teologicznym w Poznaniu a Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie.

25.02.1985 - Obradowała komisja przygotowująca zwołanie pierwszego synodu diecezjalnego.

01.12.1985 - Biskup ordynariusz ustanowił na pięć lat Kolegium Konsultorów diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

10.05.1986 - Została odprawiona uUroczysta Msza z okazji rozpoczęcia I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

08.12.1986 - Dekretem biskupa ordynariusza powołana została Wspólnota Dzieci Łaski Bożej z siedzibą w Lipiu.

07.03.1987 - Dekretem biskupa ordynariusza ustanowiony został Wyższy Instytut Wiedzy Religijnej (WIWR) w Koszalinie.

18.09.1988 - W diecezjalnym sanktuarium w Skrzatuszu odbyła się koronacja Cudownej Piety koronami papieskimi, której dokonał Prymas Polski kard. Józef Glemp.

09.12.1989 - W koszalińskiej katedrze uroczyście zakończono synod diecezjalny, a bp Ignacy Jeż podpisał statuty i dekret promulgacyjny.

19.03.1990 - Dekretem biskupa ordynariusza ustanowiona została Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

15.04.1990 - Ukazał się pierwszy numer koszalińsko-kołobrzeskiego dwutygodnika "Wierzę".

03.09.1990 - Przy parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie otwarta została pierwsza w Polsce Katolicka Szkoła Podstawowa.

01.06.1991 - Wizyta papieża Jana Pawła II w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej na rozpoczęcie czwartej pielgrzymki do Polski: poświęcenie Wyżśzego Seminarium Duchownego, Msza przed kościołem pw. Ducha Świętego, poświęcenie sanktuarium na Górze Chełmskiej, modlitwa różańcowa w koszalińskiej katedrze. Galeria zdjęć TUTAJ

Wizyta Jana Pawła II na Górze Chełmskiej (film udostępniony dzięki uprzejmości sióstr szensztackich)

02.06.1991 - Spotkanie papieża z żołnierzami i oficerami Wojska Polskiego na lotnisku w Zegrzu Pomorskim. Zebrało się 35 tys. żołnierzy, wśród nich także kombatanci, emeryci wojskowi i rodziny wojskowe.

18.09.1991 - Rozpoczął swoją działalność Dom Samotnej Matki "Dar Życia", pod zarządem Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, prowadzony przez Wspólnotę Dzieci Łaski Bożej z Lipia.

01.02.1992 - Na zakończenie Mszy w koszalińskiej katedrze odczytany został list nuncjusza apostolskiego abp. Józefa Kowalczyka z dnia 21 stycznia 1992 roku o przyjęciu przez Jana Pawła II rezygnacji bp. Ignacego Jeża z obowiązków ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Został także odczytany komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z dnia 1 lutego 1992 roku o nominacji bp. Czesława Domina na jego następcę..   

08.02.1992 - Objęcie kanoniczne diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej przez bp. Czesława Domina.

23.02.1992 - Ingres bp. Czesława Domina do koszalińskiej katedry.

01.03.1992 - Ingres bp. Czesława Domina do konkatedry w Kołobrzegu.

25.03.1992 - Reorganizacja administracyjna Kościoła w Polsce. Diecezja koszalińsko-kołobrzeska weszła w skład metropolii szczecińsko-kamieńskiej.

27.06.1992 - Ukazał się pierwszy numer "Studiów Koszalińsko-Kołobrzeskich".

27.12.1993 - Powołanie Rodziny Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego.

06.02.1994 - Decyzją bp. Czesława Domina diecezjalne pismo "Wierzę" stało się dodatkiem do "Gościa Niedzielnego". Tego dnia ukazał się pierwszy numer Gościa Koszalińsko-Kołobrzeskiego - wciąż pod nazwą "Wierzę".

19-20.11.1994 - I Diecezjalny Kongres Rodzin w Koszalinie.

03.12.1994 - Papież Jan Paweł II mianował ks. dr. Pawła Cieślika biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

29.10.1995 - Poświęcenie figury Matki Bożej w Domacynie.

15.03.1996 - W Warszawie po długiej chorobie zmarł bp Czesław Domin.

20.07.1996 - Papież Jan Paweł II mianował ks. dr. hab. Mariana Gołębiewskiego biskupem koszalińsko-kołobrzeskim.

31.08.1996 - Święcenia biskupie nowego ordynariusza oraz ingres do katedry w Koszalinie. Galeria zdjęć z uroczystości TUTAJ

19.04.1997 - Powołanie Akcji Katolickiej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

15.03.1998 - Podpisanie aktu notarialnego Fundacji Charytatywnej im. Biskupa Czesława Domina.

17.12.1998 - Przyznanie biskupowi seniorowi Ignacemu Jeżowi Orderu Uśmiechu przez Międzynarodową Kapitułę .

01.03.1999 - Ustanowienie Instytutu Teologicznego w Koszalinie jako kontynuatora Wyższego Instytutu Wiedzy Religijnej. Instytut należał do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

05.08.2000 - I Ogólnopolska Pielgrzymka Trzeźwości na Górę Chełmską.

15.08.2000 - Koronacja wizerunku Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej.

11.09.2000 - Ustanowienie Centrum Charytatywno-Opiekuńczego Caritas pw. Matki Bożej z Lourdes w Pile.

20.10.2000 - W Kołobrzegu obradowało 308. Zebranie Plenarne Episkopatu Polski z okazji 1000-lecia ustanowienia biskupstwa w tym mieście.

14.12.2000 - Powołano rozgłośnię diecezjalną pod nazwą Radio Plus Koszalin.

02.06.2002 - W kaplicy na Górze Chełmskiej bp Paweł Cieślik odczytał dekret bp. Mariana Gołębiewskiego "O ustanowieniu Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu".

14.09.2002 - Ustanowienie Kolegiackiej Kapituły Pilskiej przy kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Pile.

15.09.2002 - Uroczystej Eucharystii podczas diecezjalnej pielgrzymki do Skrzatusza przewodniczył i homilię wygłosił Prymas Polski kard. Józef Glemp. Pielgrzymka zbiegła się z centralnymi obchodami 30-lecia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a poprzedziło ją całonocne czuwanie młodzieży z całej diecezji.

31.10.2002 - W Koszalinie po raz pierwszy zorganizowano Ekumeniczne Święto Biblii.

12.05.2003 - Powołano Diecezjalną Komisję Śpiewu i Muzyki Kościelnej.

04.11.2003 - Utworzono Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie.

13.11.2003 - W Białogardzie dokonano uroczystego otwarcia Domu Pomocy Społecznej Fundacji Charytatywnej im. Biskupa Czesława Domina.

24.02.2004 - Dekanat złotowski przeszedł do nowo utworzonej diecezji bydgoskiej.

03.04.2004 - Papież Jan Paweł II mianował bp. Mariana Gołębiewskiego arcybiskupem wrocławskim.

18.04.2004 - Diecezjalny dodatek do "Gościa Niedzielnego" przestaje ukazywać się pod nazwą "Wierzę" i staje się "Gościem Koszalińsko-Kołobrzeskim".

09.06.2004 - Papież Jan Paweł II mianował bp. Kazimierza Nycza, dotychczasowego biskupa pomocniczego w Krakowie, biskupem koszalińsko-kołobrzeskim.

07.08.2004 - Ingres bp. Kazimierza Nycza do katedry koszalińskiej.

28.11.2004 - Ogłoszenie statutu Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

17.12.2004 - Powołanie Centrum Edukacyjno-Formacyjnego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie.

23.05.2005 - I Diecezjalny Dzień Katolików Świeckich.

20.02.2006 - Ustanowienie struktur diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II.

20.04.2006 - Ogólnopolski doroczny zjazd historyków Kościoła w Koszalinie.

03.03.2007 - Ogłoszenie bp. Kazimierza Nycza metropolitą warszawskim.

05.06.2007 - Bp Ignacy Jeż otrzymał Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski.

11.06.2007 - Uroczystości związane z 70. rocznicą święceń kapłańskich bp. Ignacego Jeża.

23.06.2007 - Papież Benedykt XVI mianował biskupa pomocniczego diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Edwarda Dajczaka biskupem koszalińsko-kołobrzeskim.

11.08.2007 - Ingres bp. Edwarda Dajczaka do katedry koszalińskiej.

22.09.2007 - Przyjęcie rezygnacji bp. Tadeusza Werno z funkcji biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

16.10.2007 - Śmierć bp. Ignacego Jeża w Rzymie. Dzień później papież Benedykt XVI poinformował, że zamierzał na najbliższym konsystorzu obdarzyć go godnością kardynalską.

23.10.2007 - Pogrzeb bp. Ignacego Jeża w bazylice kołobrzeskiej.

16.02.2009 - Mianowanie ks. dr. Krzysztofa Zadarki biskupem pomocniczym diecezji koszalińśko-kołobrzeskiej.

25.04.2009 - Święcenia biskupie ks. Krzysztofa Zadarki w koszalińskiej katedrze. Galeria zdjęć z uroczystości TUTAJ.

18.06.2009 - Otwarcie pierwszego w diecezji "okna życia" im. św. Joanny Beretta-Molla przy Domu Samotnej Matki w Koszalinie.

05.01.2010 - Dekret zwołujący Synod Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej.

22.01.2010 - Inauguracja Synodu Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej w katedrze w Gorzowie Wielkopolskim.

15.05.2010 - Pierwsza w diecezji  konsekracja dziewic.

06.09.2010 - W zastępstwie Radia Vox FM ruszyła nowa rozgłośnia diecezjalna Radio Plus.

05.06.2011 - Pierwszy w diecezji Marsz dla Życia i Rodziny w Koszalinie pod hasłem: "Kocham cię, życie!".

05.07.2011 - 10. Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie.

30.09.2011 - Ustanowienie  Diecezjalnej Szkoły Lektora.

12.11.2011 - Pierwszy biblijny dzień skupienia w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie.

24.03.2012 - Poświęcenie pomnika Maryi Matki Życia dla upamiętnienia dzieci utraconych w miejscu ich pochówku na koszalińskim cmentarzu.

19.04.2012 - Ogólnopolski finał 22. Olimpiady Teologii Katolickiej w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie.

Maj 2012 - Rekolekcje dla kapłanów z okazji 40-lecia diecezji prowadzone przez o. Antonello Cadeddu i o. Enrique Porcu z Brazylii.

18.05.2012 - 9. Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich  pod hasłem "Przyszedłem rzucić ogień".

19.05.2012 - Uroczyste obchody 40-lecia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej na stadionie "Gwardii".

21.05.2012 - Uroczysta sesja Rady Miasta Koszalina z okazji 40-lecia diecezji. Za zasługi dla miasta Koszalina Rada Miejska wręczyła medale: bp. Tadeuszowi Werno, ks. Tadeuszowi Piaseckiemu, o. Pawłowi Domańskiemu OFMConv., ks. Marianowi Błaszczukowi, ks. Ryszardowi Hendzlowi, ks. Ryszardowi Łopaciukowi i ks. Henrykowi Koszperowi.

01.06.2012 - Konferencja naukowa z okazji 40-lecia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie.

22.10.2012 - Bp Edward Dajczak pobłogosławił dom formacyjny Jana Pawła II w Połczynie-Zdroju, w którym rozpoczął swoją działalność rok propedeutyczny Wyższego Seminarium Duchownego.

08.12.2012 - Bp Edward Dajczak pobłogosławił odnowiony tryptyk w katedrze z rzeźbami pochodzącymi z XV wieku.

06.01.2013 - Inauguracja wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w Domu Miłosierdzia Bożego w Koszalinie.

11.05.2013 - I Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca do Skrzatusza.

10.09.2013 - Profanacja sanktuarium na Górze Chełmskiej.

25.09.2013 - Uroczyste obchody 25-lecia koronacji Cudownej Piety w Skrzatuszu. Mszy przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, były biskup koszalińsko-kołobrzeski. Skrzatuskie obchody poprzedziła "Ewangelizacja miast", wielowymiarowe rekolekcje w Koszalinie, Słupsku i Pile - spotkania z o. Antonello Cadeddu i  Enrique Porcu.

27.02.2015 - Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w koszalińskim Centrum Edukacyjno-Formacyjnym.

26.04.2015 - Uroczyste obchody 25-lecia powstania Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

28-31.05.2015 - 3. Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji w Skrzatuszu.

19.09.2015 - Przyjęcie rezygnacji bp. Pawła Cieślika z funkcji biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 

13.12.2015 - Bp Edward Dajczak podczas uroczystej Mszy w katedrze zainaugurował diecezjalne obchody Roku Miłosierdzia.

20.12.2015 - Poświęcenie nowego ołtarza w katedrze i umieszczenie w nim relikwii św. Wojciecha i św. Maksymiliana.

Styczeń-luty  2016 - Peregrynacja znaków Światowych Dni Młodzieży (krzyż i ikona) po diecezji.

07.05.2016 - Papież Franciszek mianował ks. dr. Krzysztofa Włodarczyka, dyrektora wydziału duszpasterskiego Kurii Biskupiej, biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Decyzję papieża bp Edward Dajczak ogłosił podczas pielgrzymki Żywego Różańca w Skrzatuszu.

11.06.2016 - Święcenia biskupie ks. Krzysztofa Włodarczyka w bazylice kołobrzeskiej. Galeria zdjęć z uroczystości TUTAJ

11.06.2016 - Podczas diecezjalnych obchodów 1050-lecia chrztu Polski w bazylice kołobrzeskiej bp Edward Dajczak, zwołał II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Kalendarium wydarzeń związanych z synodem TUTAJ

19.06.2016 - Uroczyste otwarcie Domu Miłosierdzia Bożego w Koszalinie.

20-25.07.2016 - Dni w diecezji w ramach Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

20.11.2016 - Zamknięcie Drzwi Świętych i zakończenie Roku Miłosierdzia w katedrze w Koszalinie. Eucharystii przewodniczył bp Edward Dajczak.

25.02.2017 - Uroczyste otwarcie II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Kalendarium wydarzeń związanych z synodem TUTAJ

04.06.2017 - Poświęcenie kościoła i ołtarza w Skrzatuszu oraz wmurowanie w ołtarz relikwii św. Jana Pawła II.

28.10.2017 - Poświęcenie kościoła rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz poświęcenie Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu.

15.04.2018 - Otwarcie okna życia pod egidą Caritas przy klasztorze sióstr niepokalanek w Szczecinku.

14.08.2018 - Msza św. odpustowa w parafii św. Maksymiliana w Słupsku i zawierzenie diecezji oraz trwającego II synodu św. Maksymilianowi - jednemu z patronów diecezji.

11.11.2018 - Koszalińskie obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Msza św. pod przewodnictwem bp. Edwarda Dajczaka na rynku staromiejskim.

06.01.2019 - Msza św. w koszalińskiej katedrze w intencji tragicznie zmarłych 5 nastolatek w wyniku pożaru w escape roomie. Mszy św. przewodniczył bp Edward Dajczak. Eucharystia była transmitowana przez niemal wszystkie media ogólnopolskie.

06.02.2019 - 25-lecie ukazania się pierwszego numeru "Wierzę", diecezjalnego dodatku do "Gościa Niedzielnego", który w późniejszym czasie przyjął nazwę "Gość Koszalińsko-Kołobrzeski".

15.09.2019 - Podczas odpustu diecezjalnego w Skrzatuszu został odczytany dekret Stolicy Apostolskiej, podnoszący kościół sanktuaryjny do godności bazyliki mniejszej.

13.01.2020 - Tragiczna śmierć w wypadku samochodowym pod Polanowem ks. dr. Wojciecha Wójtowicza, rektora WSD w Koszalinie.

17.01.2020 - Pogrzeb śp. ks. dr. Wojciecha Wójtowicza w Miastku.

22.02.2020 - Pierwsza sesja synodalna II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w auli WSD w Koszalinie.

29.05.2021 - Msza św. na Górze Chełmskiej z okazji 30. rocznicy poświęcenia sanktuarium przez św. Jana Pawła II.

30.05.2021 - Msza św. w parafii pw. Ducha Świętego z okazji 30. rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Koszalinie.

01.06.2021 - Msza św. i Różaniec w katedrze w 30. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Koszalinie.

21.09.2021 - Ogłoszenie komunikatu Nuncjatury Apostolskiej w Polsce o nominacji bp. Krzysztofa Włodarczyka biskupem diecezji bydgoskiej.

30.09.2021 - Msza św. dziękczynna za posługę bp. Krzysztofa Włodarczyka w diecezji (katedra).

10-15.10.2021 - Wizyta "ad limina Apostolorum" w Rzymie.

10.03.2022 - Ogłoszenie komunikatu Nuncjatury Apostolskiej w Polsce o nominacji bp. Zbigniewa Zielińskiego, dotychczasowego biskupa pomocniczego w Gdańsku na biskupa koadiutora diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Marzec 2022 - Wyższe Seminarium Duchowne oraz Centrum Edukacyjno-Formacyjne w Koszalinie przyjmują pod swój dach uchodźców wojennych z Ukrainy.

16.03.2022 - Kanoniczne objęcie urzędu przez bp. Zbigniewa Zielińskiego (CEF).

02.04.2022 - Msza św. z liturgicznym wprowadzeniem w posługę biskupa koadiutora w koszalińskiej katedrze.

11.06.2022 - Beatyfikacja dziesięciu sióstr elżbietanek we Wrocławiu. Jedna z nich, s. M. Sapientia Heymann, urodziła się w Lubieszy, parafia Marcinkowice.

12.06.2022 - Msza św. z okazji 10-lecia Domu Miłosierdzia Bożego w Koszalinie.

25.06.2022 - Msza św. i uroczystości z okazji jubileuszu 50-lecia diecezji pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, abp. Salvatore Pennacchio (amfiteatr w Koszalinie).

 

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x