Trwa ładowanie...

Szukaj

Prace komisji


Pierwsze posiedzenie Komisji ds. duchowieństwa

16 marca 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. duchowieństwa. Po omówieniu kwestii organizacyjnych i przypomnieniu regulaminu prac synodalnych, członkowie komisji przystąpili do dyskusji nad określeniem obszaru tematycznego jej prac. Aspekty, które uznano za istotne i godne uwagi, to m.in. relacje i współpraca duchownych w parafiach i dekanatach, relacje między prezbiterami a biskupami, rozeznawanie decyzji personalnych, kwestie ekonomiczne (np. solidarność z uboższymi), formacja permanentna, kryzysy kapłańskie, posługa i praca w szkole, sprawa powołań kapłańskich, status księży emerytów. Wstępnie podjęto sprawę przygotowania ankiety adresowanej do duchownych. Członkowie komisji zadeklarowali otwartość na współpracę z konsultorami reprezentującymi instytucje diecezjalne, a zwłaszcza różne środowiska posługi kapłańskiej.


Drugie posiedzenie Komisji ds. duchowieństwa

24 października 2017 roku odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. duchowieństwa. Do grona jej członków dołączyli dwaj proboszczowie: ks. Ireneusz Blank i ks. Marian Subocz, który zastąpił zmarłego w lipcu ks. Wojciecha Gappę. Najpierw dyskutowano na temat formy przeprowadzenia przez komisję konsultacji z duchowieństwem diecezji i opracowano propozycję materiałów przeznaczonych dla parafialnych zespołów synodalnych. Następnie podjęto szeroką analizę dwóch z wcześniej ustalonych zagadnień dotyczących tożsamości, powołania i duchowości oraz kultury i stylu życia osób duchownych.


Trzecie posiedzenie Komisji ds. duchowieństwa

27 listopada 2017 roku odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. duchowieństwa. Obecny na nim ks. Tomasz Tomaszewski – sekretarz Komisji głównej przedstawił metodologię i aktualny stan prac synodalnych. Komisja zdecydowała o przygotowaniu ankiety dla kapłanów. Następnie zostały przedyskutowane kolejne z wyznaczonych jej zagadnień: relacje pomiędzy prezbiterami a biskupami, decyzje personalne (rozeznawanie, konsultowanie, komunikowanie), zakres obowiązków i sposób wybierania dziekanów, wicedziekanów, dekanalnych wizytatorów katechetycznych i ojców duchownych oraz status księży chorych, emerytów i rezydentów.


Czwarte posiedzenie Komisji ds. duchowieństwa

22 lutego 2018 roku odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. duchowieństwa. Rozpoczęło się debatą nad formą przeprowadzenia konsultacji z duchowieństwem. Zaproponowano, aby odbyła się ona w oparciu o przedstawione zagadnienia podczas dekanalnych konwentów wielkanocnych. Następnie komisja podjęła pracę nad kolejnymi spośród wyznaczonych jej tematów: zasady dotyczące zastępowania księży w parafiach, relacje braterskie między kapłanami, życie wspólne na plebanii i troska o sprawy bytowe księży, współpraca duszpasterska w miastach i dekanatach oraz praca kapłanów w szkole i jej wpływ na ich zaangażowanie w parafii.


Piąte posiedzenie Komisji ds. duchowieństwa

26 kwietnia 2018 roku odbyło się piąte posiedzenie Komisji ds. duchowieństwa. Pierwszym z omawianych zagadnień stała się solidarność duchowa i materialna kapłanów. Zajęto się również sprawą ich formacji, nazywanej permanentną, a zwłaszcza konkretnymi sposobami jej realizacji na różnych etapach życia kapłańskiego, zarówno w wymiarze diecezjalnym jak i osobistym. Analizie poddano także sprawę kryzysów kapłańskich, zwracając uwagę na potrzebę wypracowania form pomocy duchowej i psychologicznej.
 

Szóste posiedzenie Komisji ds. duchowieństwa

18 czerwca 2018 roku obyło się szóste posiedzenie Komisji ds. duchowieństwa. Zostało poświęcone tym aspektom życia osób duchownych, które w ostatnich latach powodowały kontrowersje i rany w całym Kościele. Zastanawiano się więc nad sprawą zgorszenia płynącego z braku wierności celibatowi kapłańskiemu oraz nad problemem przejrzystości ekonomicznej w funkcjonowaniu parafii i w życiu poszczególnych księży. Podjęto również kwestie profilaktyki uzależnień, prewencji nadużyć seksualnych oraz ochrony nieletnich. Uwagę poświęcono także zjawisku odejść z kapłaństwa i sprawie relacji z byłymi duchownymi. W drugiej części posiedzenia dokonano analizy sytuacji powołań kapłańskich, zwłaszcza w perspektywie ich malejącej liczby w naszej diecezji.


Siódme posiedzenie Komisji ds. duchowieństwa

4 marca 2019 roku obyło się siódme posiedzenie Komisji ds. duchowieństwa. Jej członkowie zajęli się analizą odpowiedzi udzielonych przez księży na przygotowaną przez komisję ankietę dotyczącą realiów ich posługi w diecezji i stojących przed nimi wyzwań. Podjęto również tematy związane z duszpasterstwem powołań do kapłaństwa, formacją seminaryjną i diakonatem stałym.


Ósme posiedzenie Komisji ds. duchowieństwa

25 listopada 2019 roku odbyło się ósme posiedzenie Komisji ds. duchowieństwa. Jej przewodniczący poinformował najpierw o dalszym przebiegu i perspektywach synodu. Następnie dokonano analizy statusu prawnego i funkcjonowania istniejących w diecezji kapituł kanoników. Po ogólnym podsumowaniu dotychczasowych prac komisji, jej członkowie postanowili wyłonić trzyosobowy zespół, który zredaguje, a potem przedstawi komisji dokument zawierający zgłoszone do tej pory wnioski i propozycje.

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x