Trwa ładowanie...

Szukaj

Prace komisji


Pierwsze posiedzenie Komisji ds. katechizacji

14 marca 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. katechizacji. Po zapoznaniu się jej członków została podjęta refleksja nad zakresem prac komisji i formami jej funkcjonowania. Zarysowano potrzebę nowego impulsu dla katechetów w celu przezwyciężenia rutyny w działaniach katechetycznych. Zwrócono uwagę na to, że konieczny jest rzetelny opis rzeczywistości katechetycznej. W tym kontekście pojawił się pomysł stworzenia ankiety dla katechetów. Pomocą i inspiracją dla katechetów powinno być również dobre programowanie formacji i doskonalenia zawodowego katechetów. Kolejną kwestią jest dynamizowanie współpracy środowisk: szkoły, parafii i rodziny. Na zakończenie spotkania wstępnie ustalono szkielet ankiety i wyznaczono harmonogram dalszych prac.


Drugie posiedzenie Komisji ds. katechizacji

10 czerwca 2017 roku odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. katechizacji. Jej członkowie opracowali listę zagadnień, którymi powinna się zająć komisja. Następnie podjęli pracę nad uszczegółowieniem i doprecyzowaniem przygotowanej przez sekretarza komisji ankiety, która ma się stać narzędziem służącym do zebrania od katechetów doświadczeń i wniosków dotyczących kwestii interesujących komisję.


Trzecie posiedzenie Komisji ds. katechizacji

22 listopada 2017 roku odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. katechizacji, w którym pierwszy raz uczestniczył jej nowy członek - ks. Dariusz Wypych. Obecny na posiedzeniu ks. Tomasz Tomaszewski – sekretarz Komisji głównej przedstawił metodologię i aktualny stan prac synodalnych. Komisja dopracowała ankietę, która ma być skierowana do katechetów. Podjęto również kwestię przygotowania materiałów dla parafialnych zespołów synodalnych, decydując się na skoncentrowanie ich treści wokół katechezy parafialnej. Zarysowano również perspektywę dalszej pracy komisji, biorąc pod uwagę tematy przekazane jej przez Komisję główną. W celu ich wstępnego opracowania dokonano podziału tych zagadnień pomiędzy członków komisji.


Czwarte posiedzenie Komisji ds. katechizacji

22 maja 2018 roku odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. katechizacji. Zaproponowano powiększenie jej składu o dwóch katechizujących w szkole księży wikariuszy. Poruszono kwestię zasadności powołania Zespołu synodalnego katechetów. Sformułowano kilka pytań do Komisji głównej w odniesieniu do zagadnień powierzonych przez nią komisji. Członkowie komisji podzielili się również pierwszymi owocami refleksji nad przydzielonymi im tematami i sprecyzowali kierunki dalszej pracy nad nimi.


Piąte posiedzenie Komisji ds. katechizacji

6 listopada 2018 roku odbyło się piąte posiedzenie Komisji ds. katechizacji. Do  jej składu dołączyli dwaj wikariusze – ks. Krzysztof Płuciennik i ks. Mateusz Szczepański – jako przedstawiciele księży, którzy prowadzą katechezę szkolną. Komisja określiła priorytety swoich bieżących działań. Pierwszym z nich będzie podjęcie tematu katechezy dorosłych i wypracowanie propozycji jej ożywienia. Członkowie komisji otrzymali do przeanalizowania ankiety, które nadesłali katecheci.


Szóste posiedzenie Komisji ds. katechizacji

28 marca 2019 roku odbyło się szóste posiedzenie Komisji ds. katechizacji. Podjęto refleksję, która stała się owocem analizy ankiet nadesłanych przez katechetów. Wśród ich spostrzeżeń znalazły się również konkretne postulaty i oczekiwania związane z trwającym synodem. W perspektywie dalszych prac komisji pojawiła się potrzeba ustalenia zasad współpracy nauczycieli religii z parafiami. Następnie członkowie komisji kontynuowali dyskusję na temat katechezy dorosłych, ukierunkowując ją na odkrywanie tożsamości chrzcielnej.


Siódme posiedzenie Komisji ds. katechizacji

18 czerwca 2019 roku odbyło się siódme posiedzenie Komisji ds. katechizacji. Jego uczestnicy skupili się głównie na sygnalizowanym już wcześniej zagadnieniu, którym jest potrzeba określenia zasad dotyczących relacji katechetów z proboszczami. Bardzo owocna stała się swoista burza mózgów, która pokazała, jak wiele spraw w tej przestrzeni wymaga uregulowania i sprecyzowania. W celu poszerzenia perspektywy członkowie komisji zapoznali się z istniejącym w kilku polskich diecezjach statutem katechety.


Ósme posiedzenie Komisji ds. katechizacji

29 października 2019 roku odbyło się ósme posiedzenie Komisji ds. katechizacji. W celu zorganizowania jej dalszych prac, członkom komisji przydzielone zostały zagadnienia do szczegółowego opracowania. Wskazano również źródła i materiały, z których powinni przy tym skorzystać.


Dziewiąte posiedzenie Komisji ds. katechizacji

3 marca 2020 roku odbyło się dziewiąte posiedzenie Komisji ds. katechizacji. Jej członkowie przedstawili owoce swojej pracy nad projektem uchwały synodalnej dotyczącej katechizacji. Podjęto również kwestię doprecyzowania wskazań związanych z formacją katechetów.

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x