Trwa ładowanie...

Szukaj

Prace komisji


Pierwsze posiedzenie Komisji ds. wiernych świeckich

25 marca 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. wiernych świeckich. Przedstawiono tematykę jej prac zaproponowaną korespondencyjnie przez członków komisji. Następnie podjęto próbę diagnozy problemów dotyczących osób świeckich w Kościele diecezjalnym. Ustalono, że w celu jej rzetelnego przeprowadzenia potrzebne będzie zebranie informacji z parafii. Wskazane zostały trzy grupy osób świeckich, które należałoby objąć pracami komisji. Podjęto również tematy dotyczące zaangażowania wiernych w funkcjonowanie wspólnot parafialnych, przygotowania do sakramentów oraz udziału katolików świeckich w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym. Zwrócono uwagę na potrzebę powołania w skład komisji osoby pochodzącej z parafii wiejskiej. Spotkanie zakończyło się zaleceniem członkom komisji lektury dokumentów o powołaniu i misji świeckich w Kościele.


Drugie posiedzenie Komisji ds. wiernych świeckich

1 czerwca 2017 roku odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. wiernych świeckich, do której została dołączona jako członek p. Ewa Horanin. Spotkanie rozpoczęło się od omówienia treści adhortacji Evangelii gaudium papieża Franciszka. Członkowie komisji przedstawili swoje wnioski po jej lekturze. Szczególną uwagę poświęcili tematowi współpracy parafialnej duszpasterzy i świeckich oraz potrzebie formacji nie tylko niezaangażowanych parafian, lecz również świeckich liderów i - w pewnych kwestiach - duszpasterzy. Uznali, że misyjność parafii, obejmująca różne grupy - w tym rodziny i środowiska zawodowe - powinna być nie tyle wynikiem akcyjności, ile miłości i pragnienia budowania bliskości z bliźnimi. W drugiej części spotkania członkowie komisji sformułowali tematy, które - ich zdaniem - powinny wejść w zakres jej prac.


Trzecie posiedzenie Komisji ds. wiernych świeckich

24 października 2017 roku odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. wiernych świeckich. Jej przewodniczący zaprezentował na wstępie zakres tematów przydzielonych poszczególnym komisjom synodalnym przez Komisję główną. Komisja dyskutowała o tym, w jakie narzędzia pracy należy wyposażyć parafialne zespoły synodalne, aby mogły rozwiązywać problemy parafii, oraz jak im pomóc w postawieniu właściwej diagnozy ich stanu. W celu przygotowania kolejnego posiedzenia komisji przydzielono jej członkom konkretne zadania do realizacji.


Czwarte posiedzenie Komisji ds. wiernych świeckich

23 listopada 2017 roku odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. wiernych świeckich. Obecny na nim ks. Tomasz Tomaszewski – sekretarz Komisji głównej przedstawił metodologię i aktualny stan prac synodalnych. Komisja podjęła dalsze kroki mające na celu przygotowanie materiałów dla parafialnych zespołów synodalnych. Po przeprowadzeniu dyskusji postanowiono, że ich podstawowymi tematami będą tożsamość wiernych świeckich i komunikacja we wspólnocie parafialnej. W związku z tym członkowie komisji zobowiązali się, że do jej następnego posiedzenia przygotują swoje propozycje dotyczące materiałów dla zespołów synodalnych.


Piąte posiedzenie Komisji ds. wiernych świeckich

8 lutego 2018 roku odbyło się piąte posiedzenie Komisji ds. wiernych świeckich. Opierając się na wnioskach płynących z lektury adhortacji apostolskiej Jana Pawła II "Christifideles laici" o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie, komisja uznała, że podstawowym jej przesłaniem dla parafialnych zespołów synodalnych powinna być zmiana spojrzenia osób świeckich z "bycia w Kościele" na "bycie Kościołem". Zrozumienie tej kwestii byłoby położeniem właściwych podwalin pod budowę rad duszpasterskich, które w sposób dojrzały i twórczy ożywiałyby życie parafii. Członkowie komisji przedstawili także propozycje materiałów formacyjnych oraz pytań do ankiety dla parafialnych zespołów synodalnych.


Szóste posiedzenie Komisji ds. wiernych świeckich

6 maja 2019 roku odbyło się szóste posiedzenie Komisji ds. wiernych świeckich. Jej członkowie rozpoczęli analizę odpowiedzi na materiały przygotowane przez komisję na szóste zebranie zespołów synodalnych, które odbyło się w czerwcu 2018 roku. Podsumowanie części spośród tych odpowiedzi można znaleźć TUTAJ. Komisja została podzielona na cztery grupy w celu dokonania pogłębionej analizy pozostałych treści, które znajdują się w nadesłanych protokołach.


Siódme posiedzenie Komisji ds. wiernych świeckich

12 grudnia 2019 roku odbyło się siódme posiedzenie Komisji ds. wiernych świeckich. Jego głównym punktem była dyskusja nad projektem uchwały synodalnej. Członkowie komisji poruszyli temat formacji wiernych świeckich, w tym kwestię funkcjonowania parafialnych rad duszpasterskich. W perspektywie dalszych prac komisji przydzielono jej członkom zadanie przeprowadzenia kwerend dotyczących m.in. statutów diecezjalnej rady duszpasterskiej i parafialnych rad duszpasterskich oraz diecezjalnych propozycji formacyjnych dla katolików świeckich.


Ósme posiedzenie Komisji ds. wiernych świeckich

14 stycznia 2020 roku odbyło się ósme posiedzenie Komisji ds. wiernych świeckich. Zrelacjonowano i przedyskutowano podczas niego wyniki kwerend w następujących obszarach: statuty i funkcjonowanie diecezjalnej i parafialnych rad duszpasterskich; modele rad duszpasterskich w innych diecezjach; diecezjalne propozycje formacyjne dla świeckich; formacja laikatu do zaangażowania społeczno-politycznego; duszpasterstwo a zagrożenia duchowe, sekty i uzależnienia.


Dziewiąte posiedzenie Komisji ds. wiernych świeckich

10 lutego 2020 roku odbyło się dziewiąte posiedzenie Komisji ds. wiernych świeckich. Zrelacjonowano i przedyskutowano wyniki kwerendy dotyczącej zaangażowania ludzi świeckich w życie środowiska lokalnego. Podjęto także temat modelu parafii, który - w oparciu o katolicką naukę społeczną - mógłby diagnozować potrzeby tego środowiska i wykorzystywać potencjał laikatu w celu ich zaspokojenia.


Dziesiąte posiedzenie Komisji ds. wiernych świeckich

10 marca 2020 roku odbyło się dziesiąte posiedzenie Komisji ds. wiernych świeckich. W jego pierwszej części podjęto dyskusję na temat formacji członków obecnie istniejących w parafiach zespołów synodalnych, przynajmniej do czasu ich proponowanego przekształcenia w rady duszpasterskie. Drugą część posiedzenia poświęcono zagadnieniu dotyczącemu posług, charyzmatów i darów Ducha Świętego dla Kościoła.

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x