Trwa ładowanie...

Szukaj

Prace komisji


Pierwsze posiedzenie Komisji ds. duszpasterstwa i nowej ewangelizacji

8 kwietnia 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. duszpasterstwa i nowej ewangelizacji. Została na nim podjęta refleksja nad zakresem prac i funkcjonowaniem komisji. Określono metodologię pracy, zaznaczając, że spotkania komisji powinny być planowe, systematyczne, zespołowe i angażujące innych. W trakcie podjętej dyskusji ustalono, że kierunki pracy komisji będzie wyznaczało życie wspólnot parafialnych naszej diecezji. Podkreślono także, że modelem działania parafii jest wspólnota wspólnot. Przedstawiono również propozycję duszpasterskiej ankiety synodalnej skierowanej do parafialnych zespołów synodalnych.


Drugie posiedzenie Komisji ds. duszpasterstwa i nowej ewangelizacji

30 maja 2017 roku odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. duszpasterstwa i nowej ewangelizacji. Zostało w całości poświęcone refleksji mającej na celu sporządzenie listy zagadnień, którymi komisja powinna się zająć podczas prac synodalnych.


Trzecie posiedzenie Komisji ds. duszpasterstwa i nowej ewangelizacji

8 marca 2018 roku odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. duszpasterstwa i nowej ewangelizacji. Do grona jej członków dołączyli ks. Piotr Domaros i ks. Marcin Kościński, którzy zastąpili, przeniesionych do Komisji ds. młodych, ks. Mariusza Ambroziewicza i ks. Andrzeja Zaniewskiego. W posiedzeniu uczestniczył także ks. Tomasz Tomaszewski - sekretarz Komisji głównej. Komisja podjęła bardzo istotną dla życia duszpasterskiego kwestię rekolekcji parafialnych. Zaakcentowano wątki dotyczące określania ich celu i tematyki oraz odpowiedniego zaplanowania i profesjonalnego przeprowadzenia. Podkreślona została konieczność zadbania o wymiar ewangelizacyjny rekolekcji. Członkowie komisji zwrócili również uwagę na rekolekcje dla dzieci i młodzieży, które parafie organizują we współpracy ze szkołami.


Czwarte posiedzenie Komisji ds. duszpasterstwa i nowej ewangelizacji

19 czerwca 2018 roku odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. duszpasterstwa i nowej ewangelizacji. Jej przewodniczący podsumował dotychczasowe prace. Na tej podstawie sformułowane zostały wnioski, aby komisja spotykała się częściej, a niektóre z zagadnień były analizowane także drogą korespondencyjną. W związku z tym na kolejnym posiedzeniu komisji zostanie przedstawiony długoterminowy harmonogram jej dalszych prac. Zauważono również, że ich celem powinno być wspieranie kapłanów w tym, aby prowadzone przez nich duszpasterstwo było jeszcze bardziej owocne.


Piąte posiedzenie Komisji ds. duszpasterstwa i nowej ewangelizacji

20 września 2018 roku odbyło się piąte posiedzenie Komisji ds. duszpasterstwa i nowej ewangelizacji. Jego głównym przedmiotem były sakramenty chrztu i Eucharystii. Członkowie komisji skupili uwagę przede wszystkim na formacji rodziców i rodziców chrzestnych do chrztu dzieci oraz na formacji rodziców i dzieci do pierwszej spowiedzi i I Komunii Świętej. Zwrócono uwagę na potrzebę ujednolicenia zasad przygotowania do tych sakramentów w całej diecezji. Zauważono przy tym, że poruszone tematy trzeba podjąć także we współpracy z innymi komisjami tematycznymi.


Szóste posiedzenie Komisji ds. duszpasterstwa i nowej ewangelizacji

7 listopada 2018 roku odbyło się szóste posiedzenie Komisji ds. duszpasterstwa i nowej ewangelizacji. Jego tematem była formacja młodzieży do sakramentu bierzmowania i już po jego przyjęciu. Zapoznano się ze wskazaniami Konferencji Episkopatu Polski dotyczącymi przygotowania do bierzmowania. Podczas dyskusji spierano się o czas przystępowania do tego sakramentu. Rozmawiano też o spotkaniach formacyjnych w parafii w powiązaniu z katechezą w szkole. Sugerowano przygotowanie nowych pomocy duszpasterskich na spotkania w grupach. Podkreślano ogromną rolę osób świeckich w formacji kandydatów do bierzmowania. Wskazano przy tym na dużą rolę wspólnot i ruchów kościelnych, które stanowią również konkretną propozycję formacyjną po przyjęciu tego sakramentu. Pojawiła się także kwestia obowiązkowych rekolekcji zamkniętych dla kandydatów do bierzmowania oraz propozycja formacji dla ich rodziców.


Siódme posiedzenie Komisji ds. duszpasterstwa i nowej ewangelizacji

12 grudnia 2018 roku odbyło się siódme posiedzenie Komisji ds. duszpasterstwa i nowej ewangelizacji. Jego tematem była wizyta duszpasterska, popularnie nazywana kolędą. Członkowie komisji, traktując ją jako okazję do spotkania duszpasterzy z wiernymi, rozmawiali o tym, jak powinna wyglądać ta wizyta, także w odniesieniu do składanych w związku z nią ofiar pieniężnych, ile ma trwać i jakie tematy należałoby podczas niej poruszać. Podjęty temat będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu komisji.


Ósme posiedzenie Komisji ds. duszpasterstwa i nowej ewangelizacji

20 lutego 2019 roku odbyło się ósme posiedzenie Komisji ds. duszpasterstwa i nowej ewangelizacji. Jego zasadniczym tematem były zagadnienia związane ze służbą liturgiczną. Na podstawie Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej, omówiono poszczególne posługi i funkcje liturgiczne, formację posługujących w liturgii oraz strukturę duszpasterstwa służby liturgicznej. Zauważono, że każda parafia ma swoją specyficzną formację służby liturgicznej. Zwrócono więc uwagę na to, czy nie powinno się w diecezji opracować jednego programu formacyjnego. Zauważono, że w każdym dekanacie trzeba by ustanowić dekanalnego duszpasterza ministrantów. Dyskutowano także o posłudze dziewcząt w liturgii, o potrzebie zaangażowania dorosłych mężczyzn w służbę liturgiczną i o możliwych przyczynach niskiej frekwencji na rekolekcjach dla ministrantów.


Dziewiąte posiedzenie Komisji ds. duszpasterstwa i nowej ewangelizacji

22 maja 2019 roku odbyło się dziewiąte posiedzenie Komisji ds. duszpasterstwa i nowej ewangelizacji. Jego zasadniczym tematem była nowa ewangelizacja. Wprowadzenia do niego dokonał ks. Radosław Siwiński – członek komisji i diecezjalny koordynator ds. nowej ewangelizacji. Podczas dyskusji komisja dotknęła problemu konieczności ożywienia parafii jako podstawowego miejsca ewangelizacji. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę zauważania konkretnego człowieka podczas działań ewangelizacyjnych, które, przełamując anonimowość, powinny prowadzić do spotkania się z nim, aby następnie doprowadzić go do doświadczania wspólnoty. Podkreślono również, że Duch Święty obdarza ludzi charyzmatami, aby służyli nimi w parafiach i wspólnotach.


Dziesiąte posiedzenie Komisji ds. duszpasterstwa i nowej ewangelizacji

15 października 2019 roku odbyło się dziesiąte posiedzenie Komisji ds. duszpasterstwa i nowej ewangelizacji. Ustalono, że na aktualnym etapie głównym przedmiotem jej prac będzie pisemne opracowanie zagadnień podjętych już przez komisję. Stworzony w ten sposób materiał roboczy posłuży do przygotowania przez komisję projektu uchwały synodalnej.

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x