Trwa ładowanie...

Szukaj

Prace komisji


Pierwsze posiedzenie Komisji ds. kultu Bożego

25 marca 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. kultu Bożego. Jej członkowie przedstawili niektóre kwestie, które należałoby podjąć w ramach prac komisji, m.in. aktualność ustaleń pierwszego synodu dotyczących liturgii, zebranie zarządzeń z zakresu liturgii wydanych przez biskupa diecezjalnego, refleksja nad nowymi formami pojawiającymi się w przestrzeni liturgicznej, mistagogia i formacja do głębszego przeżywania liturgii. Zarysowano plan dalszych działań oraz zdecydowano o sformułowaniu ankiety, która z perspektywy doświadczeń wspólnot parafialnych z pewnością poszerzy i uszczegółowi zakres zagadnień podejmowanych przez komisję.


Drugie posiedzenie Komisji ds. kultu Bożego

17 czerwca 2017 roku odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. kultu Bożego, które było poświęcone było dwóm kwestiom. Po pierwsze, sporządzono spis zagadnień, którym komisja chciałaby poświęcić uwagę w ramach swoich prac. Wskazano na kluczową sprawę, którą jest formacja liturgiczna duchowieństwa i  wiernych świeckich w parafiach i ruchach kościelnych, prowadząca do tego, aby liturgia stała się miejscem i czasem modlitwy i spotkania z Bogiem. Z tego względu zwrócono także uwagę na weryfikację sposobu celebrowania poszczególnych sakramentów i sakramentaliów oraz jego duszpasterskiej skuteczności. Po drugie, podjęto kwestię ankiety, której projekt zostanie poddany pod dyskusję i zatwierdzony na kolejnym spotkaniu komisji.


Trzecie posiedzenie Komisji ds. kultu Bożego

30 września 2017 roku odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. kultu Bożego. Zostało poświęcone sporządzeniu ostatecznej wersji ankiety, która zostanie skierowana zarówno do księży, jak i do parafialnych zespołów synodalnych. Ponadto przyjęto konspekt wprowadzenia formacyjnego, które poprzedzi udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Zdecydowano o szczegółowej formie pytań po to, by odpowiedzi były nie tylko sugerowaniem tematów do podjęcia przez komisję, ale także zobrazowaniem rzeczywistego stanu życia liturgicznego w diecezji.


Czwarte posiedzenie Komisji ds. kultu Bożego

24 listopada 2017 roku odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. kultu Bożego. Obecny na nim ks. Tomasz Tomaszewski – sekretarz Komisji głównej przedstawił metodologię i aktualny stan prac synodalnych. Członkowie komisji podjęli tematy dotyczące sakramentu chrztu świętego, zwracając szczególną uwagę na te kwestie związane z jego celebracją, które wymagałaby przypomnienia. Zaakcentowano również sprawę wtajemniczenia chrześcijańskiego dorosłych i dzieci w wieku szkolnym.


Piąte posiedzenie Komisji ds. kultu Bożego

15 lutego 2018 roku odbyło się piąte posiedzenie Komisji ds. kultu Bożego, które zostało poświęcone liturgicznemu wymiarowi sakramentu bierzmowania. W czasie dyskusji zwrócono uwagę nie tylko na przebieg Mszy z udzieleniem tego sakramentu, lecz również na potrzebę przygotowania kandydatów do głębszego przeżycia obrzędu. 


Szóste posiedzenie Komisji ds. kultu Bożego

27 kwietnia 2018 roku odbyło się szóste posiedzenie Komisji ds. kultu Bożego, które dotyczyło celebrowania Eucharystii na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Omówiono istniejące praktyki sprawowania poszczególnych części Mszy Świętej. Zwrócono również uwagę na elementy, które należy dostosować do obecnej praktyki Kościoła powszechnego, oraz na te, które trzeba wprowadzić i rozwinąć dla pożytku duchowego wiernych.


Siódme posiedzenie Komisji ds. kultu Bożego

15 czerwca 2018 roku odbyło się siódme posiedzenie Komisji ds. kultu Bożego, podczas którego analizowano temat uczestnictwa dzieci w liturgii. Omówiono praktykę celebrowania Mszy z ich udziałem, zarówno w niedziele jak i z racji rekolekcji szkolnych, a także poszczególne adaptacje liturgiczne stosowane w praktyce duszpasterskiej. Dyskusja dotyczyła rzeczywistego pożytku istniejących zwyczajów oraz potrzeby wprowadzania dzieci w głębsze przeżywanie liturgii.


Ósme posiedzenie Komisji ds. kultu Bożego

27 października 2018 roku odbyło się ósme posiedzenie Komisji ds. kultu Bożego. Przedyskutowano na nim temat niektórych nowych praktyk, które pojawiają się coraz częściej w przestrzeni liturgicznej, np. nakładanie rąk na wiernych w szerszym niż dotychczas zakresie, egzorcyzmowanie wody lub soli, pozasakramentalne namaszczenia olejami itp. Celem podjęcia tego problemu była ocena wartości teologicznej i duszpasterskiej takich intuicji oraz sformułowanie propozycji ewentualnego ukierunkowania ich rozwoju.


Dziewiąte posiedzenie Komisji ds. kultu Bożego

24 listopada 2018 roku odbyło się dziewiąte posiedzenie Komisji ds. kultu Bożego. Jego tematem były obrzędy pogrzebu. Omówiono wyzwania liturgiczno-duszpasterskie, które pojawiły się w związku ze zmieniającym się sposobem przeżywania śmierci, nowymi elementami obrzędowości proponowanymi przez firmy pogrzebowe i trudnościami praktycznymi wynikającymi ze specyfiki diecezji. Ważną kwestią było celebrowanie obrzędów pogrzebu w przypadku kremacji zwłok.


Dziesiąte posiedzenie Komisji ds. kultu Bożego

23 lutego 2019 roku odbyło się dziesiąte posiedzenie Komisji ds. kultu Bożego. Dyskutowano podczas niego nad możliwościami pogłębiania przeżywania liturgii przez jej uczestników oraz sprowadzania na liturgię i wprowadzania w nią osób niepraktykujących. Wskazano przy tym na mistagogię jako konieczną i jedynie skuteczną metodę formacji. Zwrócono także uwagę na budowanie przyjaznej atmosfery w parafii w celu kształtowania jej jako wspólnoty i przygotowania przez to jej członków do bardziej wspólnotowego przeżywania liturgii. Ponadto zauważono potrzebę skupienia się w parafiach na poprawnym, przygotowanym i duchowym celebrowaniu liturgii, co samo w sobie ma już wartość formacyjną. Dostrzeżono również konieczność pogłębionej formacji liturgicznej kapłanów.


Jedenaste posiedzenie Komisji ds. kultu Bożego

22 marca 2019 roku odbyło się jedenaste posiedzenie Komisji ds. kultu Bożego. Głównym jego przedmiotem były sprawy dotyczące muzyki kościelnej. W związku z tym w posiedzeniu uczestniczył Łukasz Bilski – sekretarz Zespołu synodalnego Muzyków kościelnych, który zapoznał członków komisji z rezultatami prac tego gremium. Ustalono tematy, którymi komisja będzie się zajmowała we współpracy z zespołem. Następnie dyskutowano o formacji organistów i kantorów, a także o propozycjach powołania diecezjalnej komisji ds. muzyki kościelnej i przeprowadzenia ankiety dotyczącej kwestii muzycznych.

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x