Trwa ładowanie...

Szukaj

Prace komisji


Pierwsze posiedzenie Komisji głównej

4 maja 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji głównej. Jej członkowie zapoznali się ze stojącymi przed nimi zadaniami i wynikającymi z nich uprawnieniami. W sposób szczególny podkreślono konieczność ścisłej współpracy Komisji głównej z komisjami tematycznymi. W związku z tym przedstawione zostały krótkie informacje o ich pierwszych posiedzeniach i rozpatrzono wnioski przewodniczących kilku komisji dotyczące ich składów osobowych i organizacji pracy. Poruszono również sprawę możliwości zaangażowania młodego pokolenia w działania synodalne. Komisja rozpatrzyła trzy wnioski o powołanie międzyparafialnych zespołów synodalnych oraz podjęła decyzje o powstaniu trzech zespołów synodalnych poza strukturami parafialnymi: Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", Ruchu Szensztackiego i alumnów Wyższego Seminarium Duchownego. Ustalono, że na kolejnym posiedzeniu Komisja główna zajmie się propozycjami zagadnień, które docelowo staną się przedmiotem prac komisji tematycznych.


Drugie posiedzenie Komisji głównej

23 czerwca 2017 roku odbyło się drugie posiedzenie Komisji głównej. Jej członkowie zapoznali się z bieżącym stanem prac synodalnych, a zwłaszcza z kwestiami dotyczącymi powoływania przez proboszczów parafialnych zespołów synodalnych. Komisja podjęła decyzję o powstaniu zespołu synodalnego muzyków kościelnych. Główny punkt posiedzenia stanowiła analiza propozycji zagadnień przygotowanych przez wszystkie komisje tematyczne. Jej owocem będzie wskazanie przez Komisję główną zakresu tematów dla poszczególnych komisji. W związku z obfitością analizowanego materiału i z ogromnym znaczeniem tego etapu dla dalszego przebiegu synodu, ustalono, że prace te będą kontynuowane na kolejnym posiedzeniu komisji.


Trzecie posiedzenie Komisji głównej

27 lipca 2017 roku odbyło się trzecie posiedzenie Komisji głównej. Głównym punktem trwającego ponad pięć godzin spotkania była bardzo szczegółowa i wnikliwa analiza zagadnień zaproponowanych przez jedenaście komisji tematycznych. Owocem tego posiedzenia stał się wykaz tematów, które będą stanowiły przedmiot dalszych prac poszczególnych komisji synodalnych. Po przerwie wakacyjnej komisje te zajmą się przygotowaniem materiałów do konsultacji z parafialnymi zespołami synodalnymi.


Czwarte posiedzenie Komisji głównej

14 listopada 2017 roku odbyło się czwarte posiedzenie Komisji głównej. Podczas niego naukowcy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Warszawie przedstawili ofertę badań, które mogą przeprowadzić w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Po odbyciu dyskusji członkowie komisji postanowili, aby przed podjęciem ostatecznej decyzji w tej sprawie zostały zaprezentowane jeszcze inne projekty badawcze. Komisja zapoznała się również z aktualnym stanem prac komisji tematycznych i parafialnych zespołów synodalnych. Biskup Edward Dajczak zapowiedział ustanowienie synodalnej Komisji ds. młodych, której przewodniczącym będzie ks. Remigiusz Szauer.


Piąte posiedzenie Komisji głównej

14 grudnia 2017 roku odbyło się piąte posiedzenie Komisji głównej. Jej członkowie powrócili do kwestii badań socjologicznych i ostatecznie zdecydowali, że za ich przeprowadzenie w diecezji będzie odpowiedzialny ks. Remigiusz Szauer. Zapoznano się z ankietami przygotowanymi przez Komisję ds. kultu Bożego dla parafialnych zespołów synodalnych i dla kapłanów. Został również ukształtowany skład osobowy synodalnej Komisji ds. młodych.


Szóste posiedzenie Komisji głównej

15 marca 2018 roku odbyło się szóste posiedzenie Komisji głównej. Jej członkowie przeanalizowali i zatwierdzili materiały formacyjno-konsultacyjne dla parafialnych zespołów synodalnych oraz ankiety dla duchowieństwa i osób konsekrowanych przygotowane przez komisje tematyczne. Zapoznali się także z informacją dotyczącą pierwszego posiedzenia Komisji ds. młodych, którą przedstawił kierujący jej pracami ks. Remigiusz Szauer. Komisja główna zdecydowała, że na jej kolejne posiedzenie zostaną zaproszeni przewodniczący wszystkich komisji tematycznych.


Siódme posiedzenie Komisji głównej

11 maja 2018 roku odbyło się siódme posiedzenie Komisji głównej. W jego pierwszej części zajęto się materiałami dla parafialnych zespołów synodalnych, które przygotowała Komisja ds. wiernych świeckich, oraz ankietą, której przeprowadzenie wśród katechetów zaproponowała Komisja ds. katechizacji. W drugiej części posiedzenia wzięli udział przewodniczący komisji tematycznych, którzy przedstawili dotychczasowy i aktualny przebieg ich prac. Podzielili się również propozycjami, których uwzględnienie mogłoby się przyczynić do uczynienia ich bardziej skutecznymi i owocnymi. Biskup Edward Dajczak wskazał w swoim wystąpieniu kierunek dalszych działań synodalnych, w sposób szczególny akcentując kwestie dotyczące małżeństwa i rodziny.


Ósme posiedzenie Komisji głównej

19 września 2018 roku odbyło się ósme posiedzenie Komisji głównej. W jego pierwszej części zostały zatwierdzone zagadnienia, którymi podczas swoich prac zajmie się Komisja ds. młodych. W drugiej części posiedzenia wzięli również udział księża pracujący w Kurii Biskupiej oraz w innych instytucjach diecezjalnych. Biskup Edward Dajczak ukazał formację osób świeckich, zwłaszcza tworzących parafialne zespoły synodalne, jako sprawę priorytetową na obecnym etapie synodu. W związku z tym zostaną przedstawione konkretne propozycje, m.in. rekolekcje z elementami warsztatowymi, dni skupienia, spotkania formacyjne w dekanatach, diecezjalny program kaznodziejski. Uczestnicy posiedzenia zajęli się także, zarówno od strony merytorycznej jak i personalnej, kwestią powołania komisji synodalnej, która podejmie tematy dotyczące małżeństw i rodzin.


Dziewiąte posiedzenie Komisji głównej

13 grudnia 2018 roku odbyło się dziewiąte posiedzenie Komisji głównej. Jej członkowie zapoznali się z materiałami formacyjnymi dla zespołów synodalnych, które zostały zaproponowane przez Komisję ds. katechizacji, a także zgłosili do nich swoje uwagi. Wstępnie omówiono kolejne etapy synodu, ze szczególnym uwzględnieniem prac komisji tematycznych. Ks. Remigiusz Szauer zapoznał Komisję główną ze stanem przygotowań do badań nad religijnością, które przeprowadzi w diecezji.


Dziesiąte posiedzenie Komisji głównej

21 stycznia 2019 roku odbyło się dziesiąte posiedzenie Komisji głównej. Przeprowadzono dyskusję dotyczącą dalszych etapów prac synodalnych. Jej głównym elementem stała się kwestia formacji kapłańskiej w kontekście trwającego synodu diecezjalnego. Zaproponowano, aby kwietniowe spotkania proboszczów i wikariuszy w Skrzatuszu zostały poświęcone tematyce eklezjologicznej. Również rekolekcje dla kapłanów, które odbędą się w diecezji, mają być sprofilowane w tym właśnie kierunku.


Jedenaste posiedzenie Komisji głównej

5 marca 2019 roku odbyło się jedenaste posiedzenie Komisji głównej. Po przeprowadzeniu dyskusji, jej członkowie zatwierdzili wykaz zagadnień, którymi podczas swoich prac zajmie się Komisja ds. małżeństw i rodzin. Następnie dokonali oceny propozycji materiałów dla zespołów synodalnych przygotowanej przez Komisję ds. charytatywnych. Ustalono, że takie materiały na czerwcowe zebranie opracuje Komisja ds. młodych. Podjęto także temat synodalnej formacji kapłanów. Komisja główna zdecydowała, że na jej kolejne posiedzenie zostaną zaproszeni przewodniczący wszystkich komisji synodalnych.


Dwunaste posiedzenie Komisji głównej

9 maja 2019 roku odbyło się dwunaste posiedzenie Komisji głównej. Najpierw dokonano analizy i oceny materiałów dla zespołów synodalnych, które przygotowała Komisja ds. młodych. W drugiej części posiedzenia wzięli udział przedstawiciele - w większości przewodniczący - komisji synodalnych. Podsumowali oni przebieg pracy tych gremiów w okresie od maja 2018 roku do maja 2019 roku. Podzielili się również trudnościami wynikającymi z podejmowania zagadnień wyznaczonych poszczególnym komisjom tematycznym przez Komisję główną.


Trzynaste posiedzenie Komisji głównej

19 września 2019 roku odbyło się trzynaste posiedzenie Komisji głównej. Zostały przeanalizowane materiały dla zespołów synodalnych, które przygotowała Komisja ds. małżeństw i rodzin. Następnie wyznaczono terminy sesji synodalnych, które odbędą się w roku 2020. W związku z tym podjęto również kwestie związane z wyborem członków synodu. W tym kontekście biskup Edward Dajczak zaproponował zmiany w Regulaminie synodu, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję. Zdecydowano, aby zostały opracowane wskazania dotyczące przygotowania projektów uchwał synodalnych przez komisje tematyczne. W celu ich przekazania i omówienia na kolejne posiedzenie Komisji głównej zostaną zaproszeni przewodniczący wszystkich komisji synodalnych.


Czternaste posiedzenie Komisji głównej

23 października 2019 roku odbędzie się czternaste posiedzenie Komisji głównej.

II Synod Diecezjalny

Chcę Was posłuchać?
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x