Trwa ładowanie...

Szukaj

Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2023/2024 trwa od 1 września do 30 listopada 2023 r.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea utworzenia Fundacji jako organizacji, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r.

Organizacją kierują: Rada składająca się z dziesięciu osób raz Zarząd liczący czterech członków. Na czele Rady stoi ks. kard. Kazimierz Nycz, a przewodniczącym Zarządu jest ks. Dariusz Kowalczyk. Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw oświaty oraz szkolnictwa wyższego oraz – niezależnie od nadzoru państwowego – Konferencja Episkopatu Polski, jako Fundator.

Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz postanowień statutu, a także jako osoba prawna posiadająca status organizacji pożytku publicznego , na mocy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W czasie swojej działalności Fundacja objęła opieką kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do „nowej wyobraźni miłosierdzia”. Około 2000 stypendystów niemalże z każdego zakątka Polski tworzy niezwykły pomnik, budowany przez Polaków wdzięcznych św. Janowi Pawłowi II.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości.

Kryteria przyznawania stypendiów przez FDNT:

1) Miejsce zamieszkania w miejscowości do 20 tys. mieszkańców.
2) Średnia ocen nie niższa niż 4,8 w szkole podstawowej i 4,5 w szkole średniej.
3) Średni dochód miesięczny (brutto) na jedną osobę w rodzinie (od 01.07.2023 r.) nie może przekroczyć kwoty 2.443,00 zł
4) Pozytywna opinia proboszcza, katechety i wychowawcy.
5) Pozaszkolna działalność artystyczna, naukowa, kulturalna lub wolontariat.

Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2023/2024 trwa od 1 września do 30 listopada 2023 r.

Stypendia są przyznawane uczniom od drugiego semestru siódmej klasy szkoły podstawowej i starszym. Jednak wniosek można już składać w pierwszym semestrze klasy siódmej na podstawie średniej ocen rocznych klasy szóstej.

Jak uzyskać stypendium?

Krok 1.

Z poniższej strony należy pobrać kartę informacyjną kandydata. Po wypełnieniu należy ją wysłać do koordynatora diecezjalnego do 30 listopada 2023 r. na adres (NIE NALEŻY DOŁĄCZAĆ ŻADNYCH ZAŁĄCZNIKÓW!):

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" o. Koszalin
ul. Staszica 38
75-449 Koszalin

Krok 2.

Fundacja po weryfikacji kryteriów i na miarę dostępności wolnych miejsc na podstawie karty informacyjnej kandydata tworzy na swoim portalu konto oraz zakłada skrzynkę pocztową. Kandydat po otrzymaniu e-mailem niezbędnych informacji powinien zalogować się na portalu internetowym www.stypendysta.pl i wypełnić kompletnie internetowy wniosek o stypendium, a następnie wydrukować i wraz z załącznikami wysłać do koordynatora diecezjalnego.

Krok 3.

Zarząd Fundacji po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przyznaje odpowiednie pakiety stypendialne (naukowe i socjalne). Aktualnie miesięczne stypendium wynosi 480,00 zł dla uczniów i 700,00 zł dla studentów.

Wszystkie niezbędne informacje o stypendiach uzyskasz na stronie Fundacji, klikając TUTAJ

Koordynator Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" w diecezji koszalińsko-kołobrezskiej:
ks. Paweł Wojtalewicz
tel.: 664 604 550
e-mail: pawel.wojtalewicz@dzielo.pl

POBIERZ KARTĘ INFORMACYJNĄ KANDYDATA

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x